Yoshikatsu Marutani

Yoshikatsu Marutani

Dados pessoais

Idade: 54
Data de nascimento: 27 de maio

Sobre mim:

日常会話レベルの英語、ドイツ語、イタリア語を話せるようになりたいです。

Línguas

Eu falo:

  • japonês | Língua materna

Estou a aprender: